PROJEKTY FAKULTY PODNIKATELSKÉ

Evropský sociální fond,

Realizováno 2010 - 2013

Inovace vybraných předmětů v oblasti přípravy, řízení a realizace rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů

Inovace vybraných předmětů v oblasti přípravy, řízení a realizace rozvojových, vzdělávacích a výzkumných projektů

loga.png

Realizováno 2006 - 2008

logo_zkvalitneni

Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Improvement of Education and Increase of Manager's Competence Within Master Study Master Study Program "Economy and Management" at Brno University of Technology, Faculty of Business and Management

logo_management

Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska

Management in Conditions of East-European Countries and Russia